Spis treści

  • Dobrze ustawiona geometria kół to komfort, bezpieczeństwo i oszczędność

Nieprawidłowe ustawienie geometrii kół jest głównym powodem złych właściwości trakcyjnych Państwa pojazdu. Może zagrażać bezpieczeństwu oraz powoduje przyspieszone i nierównomierne zużycie się ogumienia. Niewłaściwa geometria kół pojazdu przyczynia się również do szybszego zużycia niektórych elementów zawieszenia pojazdu oraz do braku stabilności toru jazdy.  W związku z zaleceniami wielu producentów -w trosce o bezpieczeństwo, w przypadku normalnej eksploatacji pojazdu; zaleca się okresową kontrole ustawienia geometrii kół przynajmniej raz do roku.

Copyright © 2024 Auto Serwis Mega - Tech. All Rights Reserved. Design and template by Free Joomla Templates.