Spis treści

  • Aktualne badania okresowe pojazdu to m.in. Twoje bezpieczeństwo.

Z polskiego prawa o ruchu drogowym wynika iż auto posiadające usterki nie przejdzie badania technicznego na stacji kontroli pojazdów. Pracownik stacji diagnostycznej w  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Państwa pojeździe dokona adnotacji na specjalnym zaświadczeniu. Natomiast w przypadku bardzo poważniejszych usterek konstrukcyjnych lub mechanicznych,  stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - pracownik stacji diagnostycznej zobowiązany jest do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Jeśli chcą Państwo uniknąć opisanych powyżej kłopotliwych sytuacji, polecamy dokonanie podobnego badania w naszym serwisie wyposażonym w niezbędne przyrządy diagnostyczne. W przypadku stwierdzenia jakiś usterek nasi mechanicy dokonają naprawy na miejscu. Po takich przygotowaniach okresowe badania techniczne to czysta formalność, zero kłopotów i przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Copyright © 2024 Auto Serwis Mega - Tech. All Rights Reserved. Design and template by Free Joomla Templates.