Spis treści

  • Niesprawny układ wydechowy może zagrozić bezpieczeństwu.

Układ wydechowy-pełni bardzo ważne funkcje, poczynając od eliminacji hałasu pracy silnika, usuwaniu szkodliwych spalin samochodowych poza obrys nadwozia - eliminuje to przedostawanie się toksycznych spalin do kabiny pojazdu. Układ ten pracuje w ekstremalnie trudnych warunkach. Temperatura gazów spalinowych opuszczających silnik jest bardzo wysoka. Gazy spalinowe wyrzucane są z silnika z częstotliwością do 200 razy na sekundę. Powoduje to drgania układu, które dzięki gumowym mocowaniom, nie mogą przenosić się na karoserię. Poszczególne składniki gazów spalinowych działają silnie korozyjnie na poszczególne elementy układu wydechowego. Natomiast od strony zewnętrznej układ narażony jest na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych (woda, śnieg) oraz na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Najczęstszą awarią układu wydechowego jest prze-korodowanie jego elementów, zerwanie mocowań lub uszkodzenie po przez uderzenie.

Copyright © 2024 Auto Serwis Mega - Tech. All Rights Reserved. Design and template by Free Joomla Templates.